Wat is Transactionele Analyse?

Transactionele Analyse (vanaf nu TA) is een methode waarmee je in een lastige situatie de communicatie tussen jezelf en anderen inzichtelijk maakt. Je gaat beter begrijpen hoe je communiceert en welke overtuigingen je hebt over dingen die op je werk gebeuren.  

TA gaat ervan uit dat iedere persoonlijkheid (mens) kan handelen uit drie delen:  het ‘ouder’deel (O),  het ‘volwassen’ deel (V) en het ‘kind’deel (K).  Alle gevoelens, gedachten en gedrag die je in een bepaalde situatie hebt komen voort uit 1 van deze drie delen. 

Wat is dan het ouderdeel (O)?

Het ouderdeel imiteert alle boodschappen van de ouder-figuren in jouw leven.
Het zijn de normen, redeneringen, instructies, remmingen, geboden en het zorgen voor anderen. Wat mag en wat niet, wat hoort en wat niet, wat doe je en wat niet? Zonder de ouderrol geen structuur!

Wat is het volwassen deel (V)?

Het volwassen deel ervaart vrijheid om zijn eigen keuze in het hier en nu te maken op basis van wat je nu goed acht. Het is doelbewust, adequaat en reëel en wisselt op neutrale manier informatie uit met zijn omgeving. 

Wat is het kinddeel (K)?

Het kinddeel bestaat uit kinderlijke gedragingen, emoties en gedachten die je in je kindjaren ook had. Het is de aanpassing, rebels zijn, het spelen, vrij zijn, emoties ervaren.

 

Voorbeeld

Neem de situatie waarin je aangesproken wordt door je baas op iets dat je wéér verkeerd hebt gedaan. Welke gevoelens en gedachten roept dit bij je op?! Schrijf dit eens op en lees verder.
Kun je je reactie in 1 van de 3 delen plaatsen?

Als je vanuit de ouderpositie reageert naar je baas dan zeg je mogelijk:  jij altijd met je kritiek, ik wil nu dat je naar míj luistert! 
Een mogelijke volwassen reactie kan zijn: zullen we even zitten om dit te bespreken?
Een mogelijke kind reactie op de baas kan zijn: stampvoetend, ik doe het ook nooit goed! En huilend weggaan.

 

Wat levert TA op?

Met TA krijg je inzichtelijk wat je voelt en ervaart in de situatie, vanuit welk deel je reageert en wat het effect en resultaat hiervan is in je communicatie. Met dit inzicht leer je om in dezelfde situatie alternatief gedrag te laten zien, vanuit een volwassen positie, met waarschijnlijk een beter effect en resultaat.

Dus, wil je je anders gedragen in een bepaalde situatie? Leer jezelf beter kennen vanuit de drie niveaus.