• darkblurbg

 

Mijn werkwijze bestaat uit 5 stappen:


Stap 1. Gratis kennismakingsgesprek

Dit gesprek is gericht op kennismaken en op het verhelderen van je vraag. We staan uitgebreid stil bij je situatie, bepalen wat er nodig is en op basis hiervan kan ik aangeven wat ik voor jou kan betekenen. 


Stap 2. Plan van aanpak

Voorafgaand aan ons traject stuur ik je het plan van aanpak met daarin de kosten en de duur die aan het traject verbonden zijn. Als je werkgever betrokken is dan wordt het plan van aanpak ook met je manager besproken. 


Stap 3. Start van het traject

Alvast het antwoord op veel voorkomende vragen: 

  • De gesprekken vinden plaats op locatie in Amsterdam of Haarlem.
  • De duur van het traject is kortlopend en gemiddeld tussen 5 en 10 gesprekken.
  • Een gesprek duurt anderhalf uur.
  • Tussen de gesprekken door ontvang je van mij gerichte huiswerkopdrachten.
  • Gemiddeld genomen vinden de gesprekken om de week plaats zodat je tijd hebt voor huiswerk en het toepassen van nieuwe inzichten.
  • Je mag me tussentijds kosteloos mailen voor extra hulp of advies.  


Stap 4. Tussentijdse evaluatie

Gaat alles tot nu toe naar wens, moeten we dingen aanpassen om het doel te bereiken?


Stap 5. Eindevaluatie

Wat heb je geleerd? Is er nog iets extra's nodig om je nieuwe inzichten te blijven toepassen? Welke rol kan je manager, indien relevant, vervullen?