Leven lang leren, het STAP budget!

Gepubliceerd op: 10-12-2019

 

Wat is het STAP budget?

STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie.

Het kabinet wil meer mensen de mogelijkheid geven om ‘een leven lang te leren’. De arbeidsmarkt verandert in een snel tempo. Door digitalisering en globalisering verdwijnen er banen en komen er nieuwe bij.

Door het STAP budget beschikbaar te stellen kunnen meer mensen zich ontwikkelen tijdens hun loopbaan en duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt, schrijven minister Koolmees van SZW en minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede kamer in juni dit jaar.

Met het STAP budget kunnen tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1000,- tot € 2000,- per persoon.

Het budget kun je binnenkort zelf aanvragen voor je eigen scholing en ontwikkeling, bijvoorbeeld voor een erkend certificaat of het volgen van een vakinhoudelijke cursus. Online kun je aangeven welke  opleiding je wilt volgen, na goedkeuring wordt het bedrag direct uitbetaald aan de opleidingsinstelling en kun je van start! Eenvoudig dus.

Per jaar geldt dat als het totale budget verbruikt is, aanvragen in die periode niet meer zullen worden toegekend.

Voor wie?

Het STAP budget is bedoeld voor werkenden en niet werkenden met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Iedereen komt in aanmerking maar er wordt wel gekeken of je al recht hebt op studiefinanciering of andere vormen van publieke financiering van onderwijs. Ook mensen in krimpberoepen, mensen zonder baan of met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt komen in aanmerking.

Flexwerkers, werkzoekenden en werkenden in krimpberoepen hebben vaak het meeste baat bij deze bijscholing maar maken er vaak het minst gebruik van. Om deze mensen te bereiken kijken de ministers of ze een onafhankelijk adviesgesprek mogelijk kunnen maken. Een loopbaanadviseur kan helpen om te bepalen of een opleiding nuttig is voor hun carrière.

Per wanneer?

Dit is nog niet bekend. Het blijkt niet haalbaar het per 01-01-2020 te laten starten. In 2020 kan je daarom nog gebruik maken van fiscale aftrek scholingsuitgaven. Deze komt te vervallen na invoering van het STAP budget. Op de website van de rijksoverheid vindt je de meest up to date informatie maar ik zal via mijn blog uiteraard informeren zodra er mogelijkheden zijn.

 

Bron: rijskoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/03

 

comments powered by Disqus